Auktorisering

Motormännens riksförbund

MRF Bilplastteknik

Vi innehar LUPIN miljö- och kvalitetssäkrings certifiering.

Kvalitetsäkrat företag enligt ISO 9002.